ТАБЕЛА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА РАДНУ 2019 – 2020 годину

Председник  Савета родитеља: Дејан Марановић

Број Група Име и презиме родитеља
1 Млађа јаслена група   Миодраг Траиловић
2 Старија јаслена група   Душан Станојевић
3 Млађа васпитна група   Дејан Марановић
4 Средња васпитна група   Марија Рајчић
5 Старија васпитна група ППП Санела Новаковић
6 Мешовита јаслена група   Дејан Журкић
7 Мешовита васпитна група   Ивана Јовић
8 Мешовита старија васпитна група Санела Анкић
9 Мешовита јаслена група   Иван Тихомировић
10 Мешовита васпитна група Мирјана Савић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЛАНЕ” КУЧЕВО
Председника Управног одбора: Раденко Јовичић

БР ПРЕЗИМЕ ИМЕ
1 Терзић Драгана
2 Станојевић Душан
3 Јаковљевић Олга
4 Драгнић Сања
5 Јовичић Раденко
6 Лукић Биљана
7 Кржановић Драган
8 Јовић Јелена
9  Петковић Мирјана

Чланови Педагошког колегијума у Установи су:

 1. Биљана Кецман-в.д.директор-координатор;
 2. Јасмина Траиловић – стручни сарадник педагог;
 3. Марија Тодоровић- мед.сестра-васпитач;
 4. Слађана Благојевић-васпитач;
 5. Милена Јовановић-васпитач;
 6. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач;

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе су:

 1. Биљана Кецман-в.д.директор-координатор;
 2. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог;
 3. Снежана Ђорђевић-мед.сестра-васпитач;
 4. Милена Јовановић-васпитач;
 5. Милуша Лековић-васпитач;
 6. Сузана Илић-васпитач;
 7. Бранка Милосављевић-васпитач;
 8. Невена Добрицић-васпитач;
 9. родитељ/представник локалне самоуправе;

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:

 1. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог-координатор;
 2. Биљана Кецман-в.д.директор;
 3. Снежана Ђорђевић-мед.сестра-васпитач;
 4. Милена Јовановић-васпитач;
 5. Светлана Станојевић-васпитач;
 6. Данијела Стокић-васпита;
 7. Марија Тодоровић-мед.сестра-васпитач;
 8. Светлана Станковић-мед.сестра-васпитач;
 9. родитељ;
 10. Снежана Кржановић-представник локалне самоуправе;

Чланови Тима за самовредновање су:

 1. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог -координатор;
 2. Биљана Кецман-в.д.директор;
 3. Мирјана Петковић-васпитач;
 4. Милуша Лековић-васпитач;
 5. Сузана Живановић-васпитач;
 6. Милина Петровић-мед.сестра-васпитач;
 7. Сања Драгнић-васпитач;
 8. родитељ/представник локалне самоуправе;

Чланови Тима за заштиту од дискриминације. насиља, злостављања и занемаривања су:

Стални сатав тима чине:

 1. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог– координатор
 2. Никола Јовановић-секретар
 3. Биљана Кецман-в.д.директор;

Проширен састав тима чине:

 • Тања Симеоновић-мед.сестра на превентивној заштити
 • Милина Петровић- мед.сестра-васпитач;
 • Светлана Станковић-мед.сестра-васпитач;
 • Бранка Милосављевић-васпитач;
 • Сања Драгнић-васпитач;
 • Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 • Сузана Живановић-васпитач;

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 1. Јасмина Траиловић – стручни сарадник педагог – координатор;
 2. Елизабета Унгурјановић – васпитач
 3. Биљана Кецман- в.д.директор;
 4. Тања Симеоновић – мед.сестра на превентивној заштити;
 5. Милина Петровић – мед.сестра-васпитач;
 6. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 7. Бешина Дијана-мед.сестра-васпитач;
 8. Слађана Благојевић – васпитач;
 9. Сања Лазић- мед.сестра-васпитач;

Чланови Тима за професионални развој у Установи су:

 1. Биљана Кецман- в.д.директор -координатор;
 2. Јасмина Траиловић – стручни сарадник педагог;
 3. Елизабета Унгурјановић-васпитач;
 4. Сузана Илић-васпитач;
 5. Светлана Станојевић-васпитач;
 6. Данијела Стокић-васпита;
 7. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач;
 8. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 9. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 10. Невена Добрицић-васпитач;

Чланови Тима за естетско уређење објеката су:

 1. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач-координатор;
 2. Биљана Кецман-в.д.директор;
 3. Мирјана Петковић-васпитач;
 4. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 5. Бранка Милосављевић-васпитач;
 6. Сања Лазић- мед.сестра-васпитач;
 7. Слађана Благојевић-васпитач;
 8. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 9. Дијана Бешина-мед.сестра-васпитач;