КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “ЛАНЕ” КУЧЕВО ЗА РАДНУ 2020-2021. ГОДИНУ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Предшколска установа “Лане” Кучево обавештава родитеље да ће упис деце за наредну радну 2020-2021.годину бити у периоду од уторка 21.04.2020.године до петка 29.05.2020. године.

У наведеном року вршиће се упис деце за јаслене и васпитне групе- децу узраста од 01.03.2015.-01.09.2019.године, као и за децу обавезног припремно предшколског програма-децу узраста од 01.03.2014.-28.02.2015.године.

Због тренутног ванредног стања на територији Републике Србије, упис деце у вртић вршиће се искључиво електронским путем на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријава врши се на следећи начин:

  1. Регистрација на порталу;
  2. Услуге;
  3. Деца;
  4. еВртић
  5. Избор Предшколске установе “Лане” Кучево и попуњавање обрасца.

Прилагање извода из матичне књиге рођених није потребно, јер се аутоматски прибављају.

Након попуњавања обрасца, а уколико је потребно достављање додатне документације, у циљу утврђивања приоритета при упису (медицинска документација, потврде од Центра за социјални рад, и слично) бићете накнадно обавештени путем портала. Додатну документацију достављате на mail адресу Установе – vrticlane@gmail.com, тако што ћете је фотографисати или скенирати.

Распоред уписане деце по група биће истакнут на вратима објеката Установе, након укидања ванредног стања у Републици Србији и након заседања комисије за пријем деце у вртић.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

  1. За децу која већ похађају вртић се не подноси пријава за упис;
  2. За децу која буду примљена здравствена потврда достављаће се приликом поласка у вртић;

Контакт особе:

  • Биљана Кецман-в.д.директор ПУ“Лане” Кучево;
  • Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог;
  • Никола Јовановић-секретар;

Телефон ПУ“Лане” Кучево: 012/852-366;

Mail: vrticlane@gmail.com

Подели са другима
Facebook
Twitter
LinkedIn

истражи више