Пројекат СУПЕР

Facebook
Twitter
LinkedIn

ПОДРШКА РЕФОРМИ СИСТЕМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
ПРОЈЕКАТ СУПЕР


Локална самоуправа Општине Кучево и Предшколска установа “Лане” Кучево учествују у пројекту: Подршка реформи система предшколског васпитања и образовању у Србији (СУПЕР).
На конференцији одржаној 25.06.2019. представљен је пројекат СУПЕР, такође били су званично уручени протоколи о сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и локалних самоуправа које су обухваћене овим пројектом.
Како би пројекат реформе предшколског васпитања и образовања у Србији несметано текао и како би његова релизација ишла у правом смеру, потребно је активно учешће ЈЛС и предшколских установа .
Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Тело за уговарање пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ. Пројекат финансира ЕУ, а реализују ПАРТИЦИП ГмбХ у конзорцијуму са ИБ, ВБЈК и ЦИПом.
Европска унија континуирано проужа подршку реформи предшколског васпитања и образовања у Србији.

Директна сарадња кроз активности овог пројекта одвијаће се у 50 градова/локалнх самоуправа и предшколских установа на:
• Развијању професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање,
• Јачању професионалних капацитета запослених у локалним самоуправама за планирање и управљање предшколским васпитањем и образовањем и
• Унапређењу закоснских оквира за предшколско васпитање.
Циљ конференције је био представљање пројекта “Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији“ – СУПЕР.


Учешћем у овој конференцији учесници су упознати са:
• Потребом развијања локалних стратегија и акционих планова за ПВО на основу потреба заједнице, као
и мреже предшколских установа ради веће доступности и обухваћености деце, нарочито из осетљивих
друштвених група;
•Начинима развијања “компетентног система предшколског васпитања и образовања“ –
професионалним усавршавањем васпитача и стручних сарадника, јачањем капацитета за менторство и развијање рефлексивног приступа пракси.


Све информације које се односе на обуке: ментора у предшколским установама, васпитача и чланова радних група могу се наћи на следећим линковима:
europa.rs
https://super.euzatebe.rs/
http://www.mpn.gov.rs/predstavljen-projekat-podrska-reformi-sistema-predskolskog-vaspitanja-i-obrazovanjau-srbiji/
http://www.cfcu.gov.rs/vest.php?id=550
http://www.mpn.gov.rs/odrzane-obuke-za-mentore-u-predskolskim-ustanovama-koje-su-deo-super-projekta/
https://super.euzatebe.rs/rs/vesti/vrtic-inspirativna-sredina-za-integrisano-ucenje
http://europa.rs/odrzane-prve-obuke-za-mentore-u-predskolskim-ustanovama-super-projekta/
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/super-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA/

http://europa.rs/super-podrska-eu-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju-25-6-2019/
http://europa.rs/super-podrska-eu-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju/
HTTPS://WWW.EUZATEBE.RS/RS/TAGOVI/OBUKE
HTTPS://WWW.EUZATEBE.RS/RS/VESTI/ODRZANE-OBUKE-ZA-VASPITACE-INSPIRATIVNASREDINA-ZA-INTEGRISANO-UCENJE
HTTPS://SUPER.EUZATEBE.RS/RS/VESTI/VRTIC-INSPIRATIVNA-SREDINA-ZAINTEGRISANO-UCENJE
HTTP://WWW.EKUCEVO.RS/?P=34947

Подели са другима
Facebook
Twitter
LinkedIn

истражи више