Projekat SUPER

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

PODRŠKA REFORMI SISTEMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U SRBIJI
PROJEKAT SUPER


Lokalna samouprava Opštine Kučevo i Predškolska ustanova “Lane” Kučevo učestvuju u projektu: Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanju u Srbiji (SUPER).
Na konferenciji održanoj 25.06.2019. predstavljen je projekat SUPER, takođe bili su zvanično uručeni protokoli o saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i lokalnih samouprava koje su obuhvaćene ovim projektom.
Kako bi projekat reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji nesmetano tekao i kako bi njegova relizacija išla u pravom smeru, potrebno je aktivno učešće JLS i predškolskih ustanova .
Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Telo za ugovaranje projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Projekat finansira EU, a realizuju PARTICIP GmbH u konzorcijumu sa IB, VBJK i CIPom.
Evropska unija kontinuirano prouža podršku reformi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji.

Direktna saradnja kroz aktivnosti ovog projekta odvijaće se u 50 gradova/lokalnh samouprava i predškolskih ustanova na:
• Razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
• Jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem i
• Unapređenju zakosnskih okvira za predškolsko vaspitanje.
Cilj konferencije je bio predstavljanje projekta “Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji“ – SUPER.


Učešćem u ovoj konferenciji učesnici su upoznati sa:
• Potrebom razvijanja lokalnih strategija i akcionih planova za PVO na osnovu potreba zajednice, kao
i mreže predškolskih ustanova radi veće dostupnosti i obuhvaćenosti dece, naročito iz osetljivih
društvenih grupa;
•Načinima razvijanja “kompetentnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ –
profesionalnim usavršavanjem vaspitača i stručnih saradnika, jačanjem kapaciteta za mentorstvo i razvijanje refleksivnog pristupa praksi.


Sve informacije koje se odnose na obuke: mentora u predškolskim ustanovama, vaspitača i članova radnih grupa mogu se naći na sledećim linkovima:
europa.rs
https://super.euzatebe.rs/
http://www.mpn.gov.rs/predstavljen-projekat-podrska-reformi-sistema-predskolskog-vaspitanja-i-obrazovanjau-srbiji/
http://www.cfcu.gov.rs/vest.php?id=550
http://www.mpn.gov.rs/odrzane-obuke-za-mentore-u-predskolskim-ustanovama-koje-su-deo-super-projekta/
https://super.euzatebe.rs/rs/vesti/vrtic-inspirativna-sredina-za-integrisano-ucenje
http://europa.rs/odrzane-prve-obuke-za-mentore-u-predskolskim-ustanovama-super-projekta/
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/super-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA/

http://europa.rs/super-podrska-eu-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju-25-6-2019/
http://europa.rs/super-podrska-eu-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju/
HTTPS://WWW.EUZATEBE.RS/RS/TAGOVI/OBUKE
HTTPS://WWW.EUZATEBE.RS/RS/VESTI/ODRZANE-OBUKE-ZA-VASPITACE-INSPIRATIVNASREDINA-ZA-INTEGRISANO-UCENJE
HTTPS://SUPER.EUZATEBE.RS/RS/VESTI/VRTIC-INSPIRATIVNA-SREDINA-ZAINTEGRISANO-UCENJE
HTTP://WWW.EKUCEVO.RS/?P=34947

Podeli sa drugima
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

istraži više