Радно време

Прешколска установа “Лане” Кучево ради сваког радног дана од 05,30-16,30 часова.

Објекти наше Установе:

 • Обејкат “Сунце”-ул. Браће Ивковић бр.2 Кучево, телфон: 012/852-366; mail:vrticlane@gmail.com;
 • Објекат “Маслачак”-ул.Жике Поповића бр.68, телефон: 012/852-792; mail:vrticmaslacak012@gmail.com;
 • Објекат “Цврчак”-ул.Светог Саве бр.30; у простору ОШ “Милутин Миланковић” Раброво; телефон: 012/852-366; mail: cvrcakrabrovo@gmail.com;

Стручна служба:

 • директорка: Биљана Кецман;
 • стручни сарадник-педагог-Јасмина Траиловић;
 • секретар: Никола Јовановић;
 • шеф рачуноводства: Слађана Бабић;
 • благајник: Љубиша Јовић;
 • магационер: Слађана Младеновић;
 • нутрициониста-дијететичар: Душан Пантић;
 • мед.сестра на превентивној здравственој заштити: Тања Симеоновић;

Координатори објеката:

 • Обејкат “Сунце”-Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог;
 • Објекат “Маслачак”-Елизабета Унгурјановић-васпитач;
 • Објекат “Цврчак”-Јасна Алексић-мед.сестра-васпитач;

Пишите нам

Оставите нам поруку