PREDŠKOLSKA USTANOVA  “LANE KUČEVO

LIČNA KARTA USTANOVE

Predškolska ustnova “Lane” Kučevo je prva ustanova za vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrsta na teritoriji Opštine Kučevo. Našu Ustanovu osnovala je Samoupravna interesna zajednica Dečje zaštite Kučevo 14. decembra 1982. godine. Ustanova je  tada dobila naziv “Lane” koji i danas nosi.

Osnovna delatnost Ustanove je predškolsko vaspitanje, obrazovanje, nega i preventivna zaštita dece, uzrasta od godinu dana do polaska u školu.

Program rada ustanove ostvaruje se u pet jaslenih grupa i pet vaspitnih grupa i dve grupe PPP-a. Na realizaciji programskih zadataka angažovano je dvanaest vaspitača i deset medicinskih sestara-vaspitača koji su raspoređeni u tri objekta:

U objektu “Sunce” u ulici Braće Ivković br.2, gde je angažovano je šest vaspitača u tri vaspitne grupe (mlađa, srednja i starija-pripremno predškolski program) i četiri medicinske sestre – vaspitača u dve jaslene grupe (mešovita/mlađa i starija);

U objektu “Maslačak” u ulici Žike Popovića br. 68 angažovano je četiri vaspitača u dve vaspitne grupe (mešovita i starija- pripremno predškolski program) i četri medicinske sestre u mlađoj i starijoj jaslenoj grupi.

U objektu “Cvrčak” u prostoru osnovne škole “Milutin Milanković” u Rabrovu-angažovano je dvoje vaspitača u jednoj mešovitoj vaspitnoj grupi i dve medicisnke sestre-vaspitača za rad u mešovitoj jaslenoj grupi.

Dva objekta su namenski građena, dok je treći objekat adaptiran prostor osnovne škole “Milutin Milanković”. Tako da u objektima postoje tri kuhinjska bloka, u kojima se za rad u jednoj smeni pripremaju obroci (doručak, užina i ručak).

U ulici Braće Ivković ima pet radnih soba, hol, pet kancelarija, magacin i vešeraj, u objektu u ulici Žike Popović ima tri radne sobe, fiskulturna sala, kancelarija, kuhinja, magacin i vešeraj. U objektu “Cvrčak” ima dve radne sobe, kancelarija vaspitača, magacin i kuhinja.

U radnim sobama dece pored aktivnosti i realizacije vaspitno – obrazovnog rada ostvaruje se odmor i obedovanje dece. Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju nam daje mogućnost da formiramo grupe mešovitih uzrasta i u skladu sa time i brojem dece formiramo i takve grupe dece.  Na realizaciji programskih zadataka angažovan je 21 radnik odgovarajuće stručne spreme.

Opremljenost objekata je na nivou koji predviđa funkcionalni, pedagoški, zdravstveni i estetski normativ. Opremljenost didaktičkim materijalom  uglavnom   zadovoljava sve pedagoške principe i iz godine u godinu se obnavlja shodno potrebama i mogućnostima.

PREDŠKOLSKA USTANOVA I NJENO OKRUŽENJE

Predškolska ustanova “ Lane ” nalazi se u Kučevu , sedištu opštine koja se prostire u jugoistočnom delu Braničevskog okruga i zahvata srednji deo toka reke Pek. Opština se prostire na površini od 721km² .

            U pogledu reljefa karakteristične su dve geografske celine : ravničarski i brdsko – planinski deo , tzv. Gornji i Donji Zvižd . Najveće naselje u okolini je grad Kučevo , koji se nalazi na 164m nadmorske visine i u kome živi oko 6.000 stanovnika . Grad Kučevo je istovremeno administrativni , kulturni i trgovački centar opštine . Grad je smešten u Zviškoj dolini koju okružuju vrhovi severnog Kučaja i Homoljskih planina . Izuzetno bogato , prirodno i društveno okruženje vrtića uvek je imalo i imaće uticaja na kreiranje i ostvarivanje predšklskog programa . Prirodni resursi omogućavaju deci da neposrednim iskustvom proširuju svoja saznanja o geografskim pojmovima . Očigledan primer zanimljivih prirodnih pojava deca mogu videti obilazeći  pećine Ceremošnja i Ravništarka , koje se nalaze u neposrednoj blizini grada , kao i šetnjama obalama zlatonosne reke Pek , koja protiče kroz grad , zatim upoznavanje sa jedinstvenom ponornicom koja se nalazi u podnožju brda Đula i sl.

            Raskošna i raznovrsna priroda omogućava deci istraživanje prirodnih staništa ptica , životinja , insekata i različitih biljaka . Takođe blizina seoskih domaćinstava , pruža deci mogućnost boravka na njima i upoznavanja načina života ljudi i domaćih životinja.

            Neprocenjivo narodno blago pretočeno u smotru narodnog stvaralaštva “ Homoljski Motivi ” na najbolji način omogućavaju deci da se upoznaju sa kulturom kraja u kojem žive . Učesnici te manifestacije , čiji su deo i deca P. U. “ Lane ” , bore se da od zaborava otrgnu neko prošlo vreme , da sačuvaju izvornu narodnu pesmu i igru , narodne običaje i lepotu življenja prošlih dana .

            Posete Hramu Srpske Pravoslavne Crkve u Kučevu, koji je posvećen Vaznesenju Gospodnjem i aktivnim učešćem u proslavi gradske slave Spasovdana , kao i školske slave Sveti Sava deca na pravi način stiču znanja o svojim korenima , nacionalnom i duhovnom nasleđu i pravim moralnim i društvenim vrednostima .

U okruženje vrtića spada i O. Š. “ Ugrin Branković ” iz Kučeva , koja ima značajnu ulogu u prelaznom periodu između završetka vrtića i polaska dece u školu . O tome se radi poseban program saradnje sa školom .

            Postojanje Sportske hale i terena za sport i rekreaciju , omogućavaju nam da te resurse maksimalno koristimo , a takođe i ponudimo roditeljima da kvalitetno provode vreme sa svojom decom .

            P. U. “ Lane ” ima izuzetno dobru saradnju sa Centrom za kulturu – isti omogućava održavanje priredbi za decu , koncerte , pozorišne predstave , filmove , dečije modne revije , dečji maskenbal i sl. Veoma uspešno se sarađuje i sa Gradskom bibliotekom .

Izuzetno je bogata saradnja i sa Domom zdravlja Kučevo , posebno sa Patronažnom službom i pedijatrijom , koja redovno edukuje zaposlene , decu i roditelje iz oblasti zdravstva . I nadamo se da će i u narednom periodu saradnja biti na zavidnom nivou .

            Pored navedenih ustanova postoji saradnja i sa ostalim institucijama grada : SUP-om , Opštinskim sudom , srednjom školom , autobuskom i železničkom stanicom. Sa J.P. “ Srbija – šume ” postoje tradicionalno dobri odnosi – svake godine za vrtić obezbeđuju sadnice za drvo generacije , mladice Tuje za uređenje dvorišta Ustanove , kao i jelke za novogodišnje slavlje .

            U gradu i okolini postoji mnogo malih zanatskih radnji ( cvećara , pekara , mlinova ) . Njihovo prisustvo omogućava nam posetu  istih u kojima deca na neposredan način mogu sticati nova znanja kroz neposrdno iskustvo . Takođe , moramo dodati da nam zanatske radnje često doniraju svoje proizvode . Naime , pekare često spnzorišu naša okupljanja pripremajući ukusne zakuske za naše goste , dok nam cvećare doniraju sadnice cveća za oplemenjivanje dvorišta Ustanove .

            Iako je Kučevo relativno mala sredina , ono ipak predstavlja okruženje sa različitim i dosta bogatim resursima koje Predškolska ustanova “ Lane ” maksimalno koristi u realizaciji vaspitno – obrazovnog rada .