ТАБЕЛА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА РАДНУ 2021 – 2022 годину

Председник  Савета родитеља: Јелена Марјановић

БројГрупаИме и презиме родитеља
Објекат “Сунце”
 1Млађа јаслена група  Јелена Марјановић
 2Мешовита јаслена група  Санијела Пећић
 3Млађа васпитна група  Драгана Милошевић
 4Средња васпитна група  Ивана Микић
 5Старија васпитна група ПППАлександра Танасић
Објекат Маслачак
 6Мешовита јаслена група  Марија Николић
7Старија јаслена  групаЈована Стефановић
 8Мешовита васпитна група  Дамир Маленовић
 9Мешовита старија васпитна групаСања Мишић
Објекат “Цврчак”
 10Мешовита јаслена група  Лела Лулић
 11Мешовита васпитна групаИвана Тихомировић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЛАНЕ” КУЧЕВО
Председница Управног одбора: Мица Лукић Раденковић

БР ПРЕЗИМЕ ИМЕ
1 Вујадиновић Лара
2 Лукић Раденковић Мица
3 Јовановић Драган
4 Станојевић Светлана
5 Благојевић Слађана
6 Дамњановић Јулијана
7 Танасић Александра
8 Стокић Марија
9  Срдић Врдалић Жељка

Чланови Педагошког колегијума у Установи су:

 1. Биљана Кецман-директор-координатор;
 2. Јелена Славић – стручни сарадник педагог;
 3. Јелена Спасојевић- стручни сарадник-логопед;
 4. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 5. Светлана Станојевић-васпитач;
 6. Сузана Живановић-васпитач;
 7. Бранка Милосављевић- васпитач;
 8. Тања Симеоновић- мед.сестра на превентивној
 9. здравственој заштити;
 10. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач;
 11. Јасна Алексић-мед.сестра-васпитач;

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе су:

 1. Биљана Кецман-директор- координатор;
 2. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог;
 3. Јелена Спасојевић-стручни сарадник-логопед;
 4. Сања Лазић- мед.сестра-васпитач;
 5. Дијана Бешина- мед.сестра- васпитач;
 6. Милуша Лековић-васпитач;
 7. Сузана Илић-васпитач;
 8. Бранка Милосављевић-васпитач;
 9. Слађана Благојевић-васпитач;
 10. Маријана Лазић- родитељ;

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:

 1. Јелена Славић-стр. сарадник-педагог-координатор;
 2. Биљана Кецман-директор;
 3. Јелена Спасојевић- стручни сарадник-логопед;
 4. Снежана Ђорђевић-мед.сестра-васпитач;
 5. Милена Јовановић-васпитач;
 6. Елизабета Унгурјановић- васпитач;
 7. Невена Добрицић-васпитач;
 8. Данијела Стокић – васпитач;
 9. Марија Тодоровић-мед.сестра-васпитач;
 10. Светлана Станковић-мед.сестра-васпитач;
 11. Јована Дишић – родитељ;
 12. Виолета Велимировић-представник локалне самоуправе;

Чланови Тима за самовредновање су:

 1. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог-координатор;
 2. Биљана Кецман-директор;
 3. Јелена Спасојевић- стручни сарадник-логопед
 4. Бранка Милосављевић-васпитач;
 5. Симона Лазић- мед.сестра васпитач;
 6. Сузана Живановић-васпитач;
 7. Милина Петровић-мед.сестра-васпитач;
 8. Јасна Алексић-васпитач;
 9. Александара Танасић-родитељ;
 10. Виолета Велимировић – представник ЛСУ;

Чланови Тима за заштиту од дискриминације. насиља, злостављања и занемаривања су:

Стални сатав тима чине:

 1. Никола Јовановић-секретар;
 2. Биљана Кецман-директор;
 3. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог;

Проширен састав тима чине:

 • Милина Петровић- мед.сестра-васпитач – координатор;
 • Јелена Спасојевић- стручни сарадник-логопед
 • Тања Симеоновић- мед.сестра на превентивној заштити;
 • Сања Лазић-мед.сестра-васпитач;
 • Милуша Лековић-васпитач;
 • Јована Дејић-васпитач;
 • Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 • Данијела Стокић-васпитач;

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 1. Јелена Спасојевић – стр. сар.- логопед-координатор;
 2. Биљана Кецман – директор;
 3. Јелена Славић – стручни сарадник педагог;
 4. Елизабета Унгурјановић – васпитач;
 5. Тања Симеоновић – мед.сестра на прев. заштити;
 6. Марија Тодоровић – мед.сестра-васпитач;
 7. Снежана Ђорђевић – мед.сестра-васпитач;
 8. Данијела Стокић– васпитач;
 9. Мирјана Петковић–васпитач;

Чланови Тима за професионални развој у Установи су:

 1. Јелена Славић-стр. сар.-педагог -координатор;
 2. Биљана Кецман-директор;
 3. Јелена Спасојевић.- стр. сар.- логопед;
 4. Елизабета Унгурјановић-васпитач;
 5. Сузана Илић-васпитач;
 6. Светлана Станојевић-васпитач;
 7. Невена Добрицић-васпитач;
 8. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач;
 9. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 10. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 11. Сузана Живановић-васпитач;
 12. Дијана Бешина- мед.сестра- васпитач;

Чланови Тима за естетско уређење објеката су:

 1. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач-координатор;
 2. Биљана Кецман-директор;
 3. Мирјана Петковић-васпитач;
 4. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 5. Бранка Милосављевић-васпитач;
 6. Сања Лазић- мед.сестра-васпитач;
 7. Слађана Благојевић-васпитач;
 8. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 9. Дијана Бешина-мед.сестра-васпитач;

Креативно – едукативни тим:

 1. Олга Јаковљевић – мед.сестра-васпитач – координатор у објекту
  „Сунце“;
 2. Бранка Милосављевић- васпитач – координатор у објекту
  „Маслачак“;
 3. Слађана Благојевић- васпитач – координатор у објекту „Цврчак“
  Напомена: чланови креативно едукативног тима су сви носиоци
  васпитно-образовног рада укључујући и стручне сараднике,
  директора, родитеље и осталих који учествуују у уређењу
  објекта или едукацији