ТАБЕЛА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА РАДНУ 2019 – 2020 годину

Председник  Савета родитеља: Марко Ћулум

БројГрупаИме и презиме родитеља
Објекат “Сунце”
 1Млађа јаслена група  Жељка Срдић Вардалић
 2Мешовита јаслена група  Драгана Милошевић
 3Млађа васпитна група  Марија Стокић
 4Средња васпитна група  Александра Танасић
 5Старија васпитна група ПППНенад Траиловић
Објекат Маслачак
 6Мешовита јаслена група  Марко Ћулум
 7Мешовита васпитна група  Маријана Лазић
 8Мешовита старија васпитна групаДрагана Зарић
Објекат “Цврчак”
 9Мешовита јаслена група  Јована Дишић
 10Мешовита васпитна групаВиолета Стојићевић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЛАНЕ” КУЧЕВО
Председница Управног одбора: Мица Лукић Раденковић

БР ПРЕЗИМЕ ИМЕ
1 Вујадиновић Лара
2 Лукић Раденковић Мица
3 Јовановић Драган
4 Станојевић Светлана
5 Благојевић Слађана
6 Дамњановић Јулијана
7 Танасић Александра
8 Стокић Марија
9  Срдић Врдалић Жељка

Чланови Педагошког колегијума у Установи су:

 1. Биљана Кецман-в.д.директор-координатор;
 2. Јасмина Траиловић – стручни сарадник педагог;
 3. Марија Тодоровић- мед.сестра-васпитач;
 4. Слађана Благојевић-васпитач;
 5. Милена Јовановић-васпитач;
 6. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач;

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе су:

 1. Биљана Кецман-в.д.директор-координатор;
 2. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог;
 3. Снежана Ђорђевић-мед.сестра-васпитач;
 4. Милена Јовановић-васпитач;
 5. Милуша Лековић-васпитач;
 6. Сузана Илић-васпитач;
 7. Бранка Милосављевић-васпитач;
 8. Невена Добрицић-васпитач;
 9. родитељ/представник локалне самоуправе;

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:

 1. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог-координатор;
 2. Биљана Кецман-в.д.директор;
 3. Снежана Ђорђевић-мед.сестра-васпитач;
 4. Милена Јовановић-васпитач;
 5. Светлана Станојевић-васпитач;
 6. Данијела Стокић-васпита;
 7. Марија Тодоровић-мед.сестра-васпитач;
 8. Светлана Станковић-мед.сестра-васпитач;
 9. родитељ;
 10. Снежана Кржановић-представник локалне самоуправе;

Чланови Тима за самовредновање су:

 1. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог -координатор;
 2. Биљана Кецман-в.д.директор;
 3. Мирјана Петковић-васпитач;
 4. Милуша Лековић-васпитач;
 5. Сузана Живановић-васпитач;
 6. Милина Петровић-мед.сестра-васпитач;
 7. Сања Драгнић-васпитач;
 8. родитељ/представник локалне самоуправе;

Чланови Тима за заштиту од дискриминације. насиља, злостављања и занемаривања су:

Стални сатав тима чине:

 1. Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог– координатор
 2. Никола Јовановић-секретар
 3. Биљана Кецман-в.д.директор;

Проширен састав тима чине:

 • Тања Симеоновић-мед.сестра на превентивној заштити
 • Милина Петровић- мед.сестра-васпитач;
 • Светлана Станковић-мед.сестра-васпитач;
 • Бранка Милосављевић-васпитач;
 • Сања Драгнић-васпитач;
 • Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 • Сузана Живановић-васпитач;

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 1. Јасмина Траиловић – стручни сарадник педагог – координатор;
 2. Елизабета Унгурјановић – васпитач
 3. Биљана Кецман- в.д.директор;
 4. Тања Симеоновић – мед.сестра на превентивној заштити;
 5. Милина Петровић – мед.сестра-васпитач;
 6. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 7. Бешина Дијана-мед.сестра-васпитач;
 8. Слађана Благојевић – васпитач;
 9. Сања Лазић- мед.сестра-васпитач;

Чланови Тима за професионални развој у Установи су:

 1. Биљана Кецман- в.д.директор -координатор;
 2. Јасмина Траиловић – стручни сарадник педагог;
 3. Елизабета Унгурјановић-васпитач;
 4. Сузана Илић-васпитач;
 5. Светлана Станојевић-васпитач;
 6. Данијела Стокић-васпита;
 7. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач;
 8. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 9. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 10. Невена Добрицић-васпитач;

Чланови Тима за естетско уређење објеката су:

 1. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач-координатор;
 2. Биљана Кецман-в.д.директор;
 3. Мирјана Петковић-васпитач;
 4. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 5. Бранка Милосављевић-васпитач;
 6. Сања Лазић- мед.сестра-васпитач;
 7. Слађана Благојевић-васпитач;
 8. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 9. Дијана Бешина-мед.сестра-васпитач;