ТАБЕЛА ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА РАДНУ 2022 – 2023 годину

Председник  Савета родитеља: Јелена Марјановић

БројГрупаИме и презиме родитеља
Објекат “Сунце”
 1Узраст од 1-2 годинеАлександар Ранчић
 2Узраст од 1-3 године  Јелена Марјановић
 3Узраст од 3-4 године Санијела Пећић
 4Узраст од 4-5,5 годинаАлександра Дејић
 5Старија васпитна група ПППНела Бабић
Објекат Маслачак
 6Узраст од 1-2 годинеАндријана Милошевић
7Узраст од 1-3 годинеАнгелина Рошкић Илић
 8Узраст од 3-5,5 годинаАндреа Радосављевић
 9ПППМаја Лазаревић Зарић
Објекат “Цврчак”
 10Узраст од 1-3 године  Марија Лукић
 11Узраст од 3-5,5 годинаЈована Дишић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЛАНЕ” КУЧЕВО
Председница Управног одбора: Мица Лукић Раденковић

БР ПРЕЗИМЕ ИМЕ
1 Вујадиновић Лара
2 Лукић Раденковић Мица
3 Јовановић Драган
4 Станојевић Светлана
5 Благојевић Слађана
6 Дамњановић Јулијана
7 Рошкић Илић Ангелина
8 Стокић Марија
9  Срдић Врдалић Жељка

Представница репрезентативног синдиката

 10ИлићСузана

Чланови Педагошког колегијума у Установи су:

 1. Биљана Кецман- директор-координатор;
 2. Јелена Славић – стручни сарадник педагог;
 3. Јелена Спасојевић –  стручни сарадник логопед;
 4. Сунчица Јањић – медицинска сестра на превентивној здравственој заштити;
 5. Данијела Стокић – васпитач;
 6. Симона Лазић – медицинска сестра- васпитач;
 7. Мирјана Петковић – васпитач;
 8. Јасна Алексић – медицинска сестра- васпитач;
 9. Сузана Живановић – васпитач;
 10. Светлана Станојевић – васпитач;
 11. Јелена Мунћан – Кокотовић – васпитач;

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе су:

 1. Биљана Кецман- директор-координатор;
 2. Јелена Славић – стручни сарадник-педагог;
 3. Јелена Спасојевић –  стручни сарадник логопед;
 4. Милуша Лековић – васпитач;
 5. Сања Лазић – медицинска сестра- васпитач;
 6. Слађана Благојевић – васпитач;
 7. Сузана Илић – васпитач;
 8. Милена Јовановић- васпитач;
 9. Дијана Бешина -медицинска сестра- васпитач;
 10. Бранка Милосављевић – васпитач;
 11. Марија Лукић – родитељ;

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:

 1. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог-координатор;
 2. Биљана Кецман- директор;
 3. Светлана Станојевић– васпитач;
 4. Марија Тодоровић  – медицинска сестра- васпитач;
 5. Снежана Ђорђевић – медицинска сестра- васпитач;
 6. Светлана Станковић-медицинска сестра- васпитач;
 7. Милена Јовановић – васпитач;
 8. Данијела Стокић – васпитач;
 9. Јована Дишић-родитељ;
 10. Виолета Велимировић-представник локалне самоуправе;

Чланови Тима за самовредновање су:

 1. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог-координатор;
 2. Биљана Кецман-директор;
 3. Јелена Спасојевић- стручни сарадник-логопед;
 4. Бранка Милосављевић – васпитач;
 5. Сузана Живановић  -васпитач;
 6. Милина Петровић – медицинска сестра – васпитач;
 7. Симона Лазић – медицинска сестра- васпитач;
 8. Јелена Мунћан- Кокотовић- васпитач;
 9. Андријана Бешина – васпитач;
 10. Нела Бабић – родитељ;
 11. Виолета Велимировић – представник ЛСУ;

Чланови Тима за заштиту од дискриминације. насиља, злостављања и занемаривања су:

Стални сатав тима чине:

 1. Jелена Славић-стручни сарадник-педагог;
 2. Никола Јовановић-секретар
 3. Биљана Кецман-директор;

Проширен састав тима чине:

 1. Сунчица Јањић- мед.сестра на превентивној заштити – координатор;
 2. Јелена Спасојевић-стручни сарадник- логопед;
 3. Олга Јаковљевић – медицинска сестра – васпитач;
 4. Светлана Станковић – медицинска сестра- васпитач;
 5. Сања Лазић – медицинска сестра – васпитач;
 6. Слађана Благојевић – васпитач;
 7. Мирјана Петковић- васпитач;
 8. Елизабета Унгурјановић – васпитач;

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 1. Јелена Спасојевић- стручни сарадник логопед- координатор;
 2. Биљана Кецман – директор;
 3. Јелена Славић – стручни сарадник педагог;
 4. Сунчица Јањић – медицинска сестра на превентивној здравственој заштити;
 5. Елизабета Унгурјановић- васпитач;
 6. Снежана Ђорђевић- медицинска сестра васпитач;
 7. Сузана Илић – васпитач;
 8. Дијана Бешина – васпитач;
 9. Марија Тодоровић- медицинска сестра-васпитач;
 10. Јулијана Дамjановић – медицинска сестра-васпитач;
 11. Милуша Лековић – васпитач;

Чланови Тима за професионални развој у Установи су:

 1. Јелена Славић– стручни сарадник педагог-координатор;
 2. Биљана Кецман- директор;
 3. Јелена Спасојевић –  стручни сарадник логопед;
 4. Олга Јаковљевић – васпитач;
 5. Милина Петровић – медицинска сестра – васпитач;
 6. Јулијана Дамјановић – медицинска сестра – васпитач;
 7. Јасна Алексић – медицинска сестра васпитач;
 8. Андријана Бешина – васпитач;
 9. Светлана Станојевић – васпитач;

Чланови Тима за естетско уређење објеката су:

 1. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач-координатор;
 2. Биљана Кецман-директор;
 3. Мирјана Петковић-васпитач;
 4. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач;
 5. Бранка Милосављевић-васпитач;
 6. Сања Лазић- мед.сестра-васпитач;
 7. Слађана Благојевић-васпитач;
 8. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач;
 9. Дијана Бешина-мед.сестра-васпитач;

Креативно – едукативни тим:

 1. Олга Јаковљевић – мед.сестра-васпитач-координатор објекта „Сунце“;
 2. Бранка Милосављевић – васпитач -координатор објекта „Маслачак“
 3. Слађана Благојевић – васпитач – координатор објекта „Цврчак“

 1. Напомена: чланови креативно едукативног тима су сви носиоци
  васпитно-образовног рада укључујући и стручне сараднике,
  директора, родитеље и осталих који учествуују у уређењу
  објекта или едукацији