Организација рада Установе

Облици рада у Установи јесу:

  1. целодневни боравак – 11 часова;
  2. четворочасовни боравак – обухвата децу узраста од 5,5 до 6,5 година који похађају обавезни припремно предшколски програм.
    Програмски модел – у раду наше Установе са децом од 1 до 7 година заступљен је Модел „А“.

Дневни ритам активности

Јаслене и васпитне групе (целодневни боравак ):

5.30 – 8.00 – Пријем деце, физичке активности, јутарње окупљање, обављање физиолошких и културнио – хигијенских потреба и припремање за доручак;
8.00 – 8.30 – Доручак;
8.30 – 10.15 – Рад по центрима интересовања – деца бирају где ће започети свој рад, групне, индивидуалне и фронталне активности; активности на отвореном простору; поспремање активираних центара;
10.15 – 10.30 – Прање руку и обављање културно – хигијенских потреба;
10.30 – 11.00 – Ужина и обављање културно – хигијенских потреба;
11.00 – 13.00 – Спавање, одмор и мирне активности;
13.00 – 13.30 – Буђење, облачење, обављање физиолошких и културно – хигијенских потреба, припрема за ручак – постављање стола;
13.30 – 14.00 – Ручак;
14.00 – 15.30 – Изборне активности у центрима интересовања, боравак напољу, рад по групама, разговор о протеклим дневним активностима, играње игара, певање, слушање прича;
15.30 – 16.30 – Одлазак кући;

Припремно предшколски програм ( четворочасовни боравак деце)

9.00 – 9.30 – Пријем деце;
9.45 – 10.15 – Рад по центрима интересовања – деца бирају где ће започети свој рад; групне, индивидуалне и фронталне активности; активности на отвореном простору; поспремање активираних центара;
10.15 – 10.30 – Припрема за ужину и обављање културно – хигијенских потреба;
10.30 – 11.00 – Ужина и обављање културно – хигијенских навика ( прање зуба );
11.00 – 12.45 – Изборне активности као и активности по центрима интересовања;
12.45 – 13.00 – Припрема за одлазак кући;