XXIV Стручни сусрети медицинских сестара- васпитача предшколских установа Србије

Facebook
Twitter
LinkedIn

У организацији Савеза удружења медицинских сестара-васпитача предшколских установа Србије, одржани су традиционални „XXIV Стручни сусрети медицинских сестара- васпитача предшколских установа Србије“ из области неге и ВОР-а, под називом  ”ЗАЈЕДНИЦА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У КРЕИРАЊУ И ПРОНАЛАЖЕЊУ ИНСПИРАТИВНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ И ИСТРАЖИВАЊЕ”, у Сокобањи од 7-10. октобра 2021.године.

            Циљеви стручних сусрета били су:

 • Јачање компетенција МСВ за разумевање  начина креирања и проналажења инспиративне средине за истраживање, игру и учење
 • Јачање компетенција МСВ у разумевању  значаја стварања окружења које омогућава и подржава учење, развој и активну улогу деце кроз партиципацију и партнерство са породицом у вртићу и у локалној заједници.
 • да се кроз размену  и анализу искустава  из праксе јачају компетенције мед.сестара васпитача у препознавању и уважавању свих перспектива, детета и одраслих, у планирању и остваривању неге и ВО рада
 • Оснаживање и развијање професионалних компетенција, стицањем нових знања, вештина и размене професионаних искустава
 • унапређивање дигиталних компетенција МСВ.

            Стручни рад на тему „Сарадња са породицом у функцији подршке добробити детета“ презентовале су медицинске сестре- васпитачи Снежана Ђорђевић и Олга Јаковљевић и као стручна подршка стручни сарадник – педагог Јелена Славић. Подршку је презентаторима пружила и директорка предшколске установе Биљана Кецман.

            Циљ презентације био је:

 • развијање сарадње са предшколске установе, деце и породице
 • подстицање родитеља да се још више играју са својом децом….
 • подстицање родитеља да сами реализују васпитно образовни рад код куће, као и у вртићу…
 • охрабривање родитеља да уоче напредак и могућности свог детета.
 • Успостављање сарадње родитеља са другим родитељима из групе….
 • Успостављање и развијање поверења између васпитача, деце и родитеља
 • Створање јасније слике о раду у јаслицама.

            Презентација наше Установе је била јако запажена, а стручном скупу присуствовали су бројне колегенице и колеге медицинске сестре васпитачи, директори предшколских установа, стручни сарадници логопеди и педагози, лекари, дечји психијатар, организациони одбора Савеза удружења итд.

Подели са другима
Facebook
Twitter
LinkedIn

истражи више