Предшколска установа “Лане” Кучево

ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ Предшколска устнова “Лане” Кучево је прва установа за васпитање и образовање деце предшколског узрста на територији Општине Кучево. Нашу Установу основала је Самоуправна интересна заједница Дечје заштите…