Завршене активности СУПЕР пројекта

Пројекат СУПЕР „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања“ покренут је у марту 2019. године. Циљ пројекта био је обезбеђивање континуитета реформских промена у предшколском васпитању и образовању у Србији…