Предшколска установа “Лане” Кучево

Facebook
Twitter
LinkedIn

ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ

Предшколска устнова “Лане” Кучево је прва установа за васпитање и образовање деце предшколског узрста на територији Општине Кучево. Нашу Установу основала је Самоуправна интересна заједница Дечје заштите Кучево 14. децембра 1982. године. Установа је  тада добила назив “Лане” који и данас носи.

Основна делатност Установе је предшколско васпитање и образовање деце, целодневна брига о деци, као и предшколско образовање деце.

Програм рада установе остварује се у једанаест васпитних група деце узраста од једне до шест и по година. На реализацији програмских задатака ангажовано је дванаест васпитача и осам медицинских сестара-васпитача који су распоређени у три објекта:

У објекту “Сунце” у улици Браће Ивковић бр.2, где је ангажовано је шест васпитача у три васпитне групе (млађа, средња и старија-припремно предшколски програм) и четири медицинске сестре – васпитача у две јаслене групе (мешовита/млађа и старија);

У објекту “Маслачак” у улици Жике Поповића бр. 68 ангажовано је четири васпитача у две васпитне групе (мешовита и старија- припремно предшколски програм) и две медицинске сестре у мешовитој јасленој групи.

У објекту “Цврчак” у простору основне школе “Милутин Миланковић” у Раброву-ангажовано је двоје васпитача у једној мешовитој васпитној групи и две медициснке сестре-васпитача за рад у мешовитој јасленој групи.

Два објекта су наменски грађена, док је трећи објекат адаптиран простор основне школе “Милутин Миланковић”. Тако да у објектима постоје три кухињска блока, у којима се за рад у једној смени припремају оброци (доручак, ужина и ручак).

У улици Браће Ивковић има пет радних соба, хол, пет канцеларија, магацин и вешерај, у објекту у улици Жике Поповић има три радне собе, фискултурна сала, канцеларија, кухиња, магацин и вешерај. У објекту “Цврчак” има две радне собе, канцеларија васпитача, магацин и кухиња.

У радним собама деце поред активности и реализације васпитно – образовног рада остварује се одмор и обедовање деце. Закон о предшколском васпитању и образовању нам даје могућност да формирамо групе мешовитих узраста и у складу са тиме и бројем деце формирамо и такве групе деце.  На реализацији програмских задатака ангажован је 21 радник одговарајуће стручне спреме.

Опремљеност објеката је на нивоу који предвиђа функционални, педагошки, здравствени и естетски норматив. Опремљеност дидактичким материјалом  углавном   задовољава све педагошке принципе и из године у годину се обнавља сходно потребама и могућностима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА И ЊЕНО ОКРУЖЕЊЕ

Предшколска установа “ Лане ” налази се у Кучеву , седишту општине која се простире у југоисточном делу Браничевског округа и захвата средњи део тока реке Пек. Општина се простире на површини од 721км² .

            У погледу рељефа карактеристичне су две географске целине : равничарски и брдско – планински део , тзв. Горњи и Доњи Звижд . Највеће насеље у околини је град Кучево , који се налази на 164м надморске висине и у коме живи око 6.000 становника . Град Кучево је истовремено административни , културни и трговачки центар општине . Град је смештен у Звишкој долини коју окружују врхови северног Кучаја и Хомољских планина . Изузетно богато , природно и друштвено окружење вртића увек је имало и имаће утицаја на креирање и остваривање предшклског програма . Природни ресурси омогућавају деци да непосредним искуством проширују своја сазнања о географским појмовима . Очигледан пример занимљивих природних појава деца могу видети обилазећи  пећине Церемошња и Равништарка , које се налазе у непосредној близини града , као и шетњама обалама златоносне реке Пек , која протиче кроз град , затим упознавање са јединственом понорницом која се налази у подножју брда Ђула и сл.

            Раскошна и разноврсна природа омогућава деци истраживање природних станишта птица , животиња , инсеката и различитих биљака . Такође близина сеоских домаћинстава , пружа деци могућност боравка на њима и упознавања начина живота људи и домаћих животиња.

            Непроцењиво народно благо преточено у смотру народног стваралаштва “ Хомољски Мотиви ” на најбољи начин омогућавају деци да се упознају са културом краја у којем живе . Учесници те манифестације , чији су део и деца П. У. “ Лане ” , боре се да од заборава отргну неко прошло време , да сачувају изворну народну песму и игру , народне обичаје и лепоту живљења прошлих дана .

            Посете Храму Српске Православне Цркве у Кучеву, који је посвећен Вазнесењу Господњем и активним учешћем у прослави градске славе Спасовдана , као и школске славе Свети Сава деца на прави начин стичу знања о својим коренима , националном и духовном наслеђу и правим моралним и друштвеним вредностима .

У окружење вртића спада и О. Ш. “ Угрин Бранковић ” из Кучева , која има значајну улогу у прелазном периоду између завршетка вртића и поласка деце у школу . О томе се ради посебан програм сарадње са школом .

            Постојање Спортске хале и терена за спорт и рекреацију , омогућавају нам да те ресурсе максимално користимо , а такође и понудимо родитељима да квалитетно проводе време са својом децом .

            П. У. “ Лане ” има изузетно добру сарадњу са Центром за културу – исти омогућава одржавање приредби за децу , концерте , позоришне представе , филмове , дечије модне ревије , дечји маскенбал и сл. Веома успешно се сарађује и са Градском библиотеком .

Изузетно је богата сарадња и са Домом здравља Кучево , посебно са Патронажном службом и педијатријом , која редовно едукује запослене , децу и родитеље из области здравства . И надамо се да ће и у наредном периоду сарадња бити на завидном нивоу .

            Поред наведених установа постоји сарадња и са осталим институцијама града : СУП-ом , Општинским судом , средњом школом , аутобуском и железничком станицом. Са Ј.П. “ Србија – шуме ” постоје традиционално добри односи – сваке године за вртић обезбеђују саднице за дрво генерације , младице Тује за уређење дворишта Установе , као и јелке за новогодишње славље .

            У граду и околини постоји много малих занатских радњи ( цвећара , пекара , млинова ) . Њихово присуство омогућава нам посету  истих у којима деца на непосредан начин могу стицати нова знања кроз непосрдно искуство . Такође , морамо додати да нам занатске радње често донирају своје производе . Наиме , пекаре често спнзоришу наша окупљања припремајући укусне закуске за наше госте , док нам цвећаре донирају саднице цвећа за оплемењивање дворишта Установе .

            Иако је Кучево релативно мала средина , оно ипак представља окружење са различитим и доста богатим ресурсима које Предшколска установа “ Лане ” максимално користи у реализацији васпитно – образовног рада .

Подели са другима
Facebook
Twitter
LinkedIn

истражи више